Regulamin sklepu

REGULAMIN PROMOCJI „BOTOKS NO LIMIT” KORZYSTAJĄC Z PROMOCJI AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN:
1. Promocja „BOTOKS NO LIMIT” dotyczy zabiegów z oferty Przychodnia MK, ujętych w cenniku obowiązującym w terminie od 01.05.2024 r. do odwołania, i oznaczonych w cenniku jako „BOTOKS NO LIMIT”.
2. Zabiegi można wykupić w sklepie internetowym na stronie www.magicznaklinika.pl
3. Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w placówkach Przychodni MK wyszczególnionych na stronie internetowej
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami
5. Warunkiem skorzystania z promocji jest wpłacenie zadatku w wysokości 2900 (dwa tysiące dziewięćset) złotych brutto, który uprawnia do wykonania maksymalnie trzy razy w ciągu roku i nie częściej niż co 4 miesiące, zabiegu redukcji zmarszczek mimicznych w obszarze twarzy (nie ujmuje leczenia bruksizmu, nadpotliwości i migreny) oraz otrzymania bezpłatnej konsultacji lekarza medycyny estetycznej – jak również do wykonania ewentualnych poprawek pozabiegowych.
6. Osoba posiadająca wykupiony Abonament zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Przychodni, telefonicznie lub za pomocą strony internetowej.
7. Promocja trwa przez okres 1 roku, licząc od daty wykonania pierwszego zabiegu.
8. Z wpłaconych zadatków rozliczane są realizowane w ramach promocji zabiegi.
9. Wpłacone zadatki oraz wykupiony w ramach promocji „Abonament BOTOKS NO LIMIT” nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Przychodnia nie dopuszcza możliwości zamiany wykupionych w ramach promocji zabiegów na inne zabiegi.
10. Wykupione zabiegi należy wykonać w trakcie 12 miesięcy liczonych od momentu zakupu Abonamentu, maksymalnie 3 razy w ciągu roku (plus ewentualne korekty) i nie częściej niż co 4 miesiące . Po tym czasie wszystkie niewykorzystane zabiegi uznaje się za wykonane.
11. Wykupiony „Abonament BOTOKS NO LIMIT” może wykorzystać jedna osoba.
12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
13. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
14. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Przychodnia MK oraz na stronie www.magicznaklinika.pl

Administratorem danych jest Przychodnia MK sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Lambady 10. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• Kontaktu sms przypominającego o umówionej wizycie.
• Kontaktu telefonicznego przypominającego o umówionej wizycie.
• Kontaktu email z wysłanym newsletterem.
• Kontaktu sms z wysłanym newsletterem.

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych.

Dane osobowe podawane obowiązkowo:
• Imię i nazwisko Pacjenta,
• Adres e-mail,
• Telefon.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
• Dostępu do danych;
• Sprostowania danych;
• Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Dostawa

Po opłaceniu zamówienia dostaną Państwo na podany adres email z potwierdzeniem oraz unikalnym kodem. Ten kod należy podać każdorazowo przy rezerwacji terminu oraz na recepcji w dniu wizyty